Samenwerking JINC en Waterschap Zuiderzeeland een feit

Maandag 30 september werd de samenwerking tussen JINC en Waterschap Zuiderzeeland officieel vastgelegd. Tess Czerski en Mariska Boom (JINC) en Wouter Slob en Marije Greiner (Zuiderzeeland) ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. Hiermee zijn JINC en Waterschap Zuiderzeeland officieel partners en zetten ze zich samen in om kinderen een betere kans op de arbeidsmarkt te bieden.

Wat doet JINC?

Veel Nederlandse kinderen groeien op in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Waarin íeder kind kansen krijgt. Om dat te bereiken, helpen zij kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 55.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien.

Meer weten over JINC? Bekijk de bedrijfsfilm.

Bliksemstages

Een vast onderdeel van het JINC-programma zijn de zogeheten bliksemstages.

Hierbij worden kleine groepjes kinderen van de basisschool en het vmbo naar bedrijven gestuurd voor een korte, krachtige kennismaking met een aantal beroepen. Daarbij steken ze de handen uit de mouwen: ze doen een ochtend lang ervaring op.

Dit najaar staan er meerdere bliksemstages bij Waterschap Zuiderzeeland gepland en zetten verschillende enthousiaste medewerkers zich in om de kinderen een leuke en leerzame ochtend te laten beleven.

JINCondertekening
V.l.n.r.: Marije Greiner, Wouter Slob, Mariska Boom en Tess Czerski