Visstand in beeld

In de zomer van 2018 was vissterfte in de singel bij ‘Het Ruim’. Soms treedt vissterfte op vanwege een onevenwichtige visstand. Daarom brengen Waterschap Zuiderzeeland, Gemeente Urk en visvereniging De Blijde Baars op 25 en 26 oktober aanstaande de visstand in beeld.

Onevenwichtige visstand

Het in beeld brengen van de visstand betekent dat wordt onderzocht welke vissoorten voorkomen en hoeveel vissen zwemmen in een bepaald gebied. Teveel of te weinig vissen en vissoorten zijn, samen met andere waterbeestjes en planten, van invloed op de kwaliteit van het water en de leefomgeving ervan. In sommige situaties is er vissterfte door onevenwichtige visstand. Hiermee wordt bedoeld dat de verhouding tussen vissoorten en aantallen niet in balans is.

Meststoffen

Zoekend naar voedsel woelen bijvoorbeeld de karper en brasem de bodem om. Daardoor komen meststoffen in het water. Door teveel meststoffen sterven waterplanten af en is er meer kans op blauwalg wat leidt tot zuurstoftekort en vissterfte.

Voor alle betrokken partijen is het dus belangrijk om meer over de visstand te weten te komen en wat dit doet met het water. Het onderzoek wordt gedaan door Sportvisserij Oost Nederland.

Omgevingskaart singel nabij Het Ruim
Overzichtskaart van 'Het Ruim' op Urk