Voorbereidende werkzaamheden versterking Drontermeerdijk begonnen

Boskalis Nederland is dinsdag 19 november 2019 begonnen met enkele voorbereidende werkzaamheden van de dijkversterking Drontermeerdijk. Deze werkzaamheden worden door de aannemer uitgevoerd voor de aanleg van de tijdelijke N306, die aan de binnenzijde van de Drontermeerdijk komt.

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van rijplatenbaan en aanbrengen van tijdelijke taluds. De werkzaamheden om de Drontermeerdijk te versterken starten in december 2019 en zijn in 2022 afgerond.

voorbereidende werkzaamheden 19 nov 2

IJsseldelta Programma

Versterking Drontermeerdijk is een van de vier projecten van IJsseldelta Programma. De versterking bestaat uit een binnendijkse versterking over een lengte van circa 3 kilometer, en een verhoging van de dijk van circa 3 meter met daarop de provinciale weg N306. De werkzaamheden  gaan plaatsvinden tussen de Roggebotsluis tot net voorbij de in aanbouw zijnde Reevesluis.

IJP_logo_drontermeerdijk_kleur