Gebiedsgerichte aanpak glastuinbouw gestart

Samen met Glastuinbouw Nederland is Waterschap Zuiderzeeland de Gebiedsgerichte Aanpak gestart. Op verschillende plaatsen in de kassengebieden meten we de gewasbeschermingsmiddelen in het water. Zo krijgen we inzicht waar eventuele lozingen vandaan komen.

Startbijeenkomst voor ondernemers

Op 16 oktober organiseerde Glastuinbouw Nederland een startbijeenkomst voor ondernemers uit Luttelgeest en Ens. Zij kregen uitleg over de metingen en over de Gebiedsgerichte Aanpak. De ondernemers bespraken waar de gewasbeschermingsmiddelen mogelijk vandaan komen en wat zij daar zelf aan kunnen doen.

Bedrijfsbezoeken

Het waterschap bezoekt de komende maanden alle glastuinbouwbedrijven in het gebied. Samen met de ondernemers worden afspraken gemaakt als er verbeterpunten zijn. Zo werken we gezamenlijk aan het verminderen van de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in het water.

Vragen? Meer informatie?

Mail of bel met adviseurs van het waterschap: agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl / (0320) 274 911 of met Glastuinbouw Nederland (Guus Meis, 06-53427211, gmeis@glastuinbouwnederland.nl)