Bouwborden Drontermeerdijk geplaatst

Boskalis plaatste op 10 december jl. de bouwborden op de Drontermeerdijk. Op dit moment bereid Boskalis de aanleg van de tijdelijke weg langs de dijk voor.

Door de aanleg van deze tijdelijke weg kan het verkeer, tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden, gebruik blijven maken van de Drontermeerdijk. In januari 2020 starten de werkzaamheden om de Drontermeerdijk te versterken en zijn in 2022 afgerond.

IMG_1805
Bouwbord versterking Drontermeerdijk geplaatst

Waarom versterkt Waterschap Zuiderzeeland de Drontermeerdijk

De IJssel krijgt onder andere door de klimaatverandering vaker te maken met hoge waterstanden in de rivier. Om de rivier ruimte te geven en de afvoer te verdelen, is het Reevediep aangelegd. Voor de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Flevoland is een veilige woonomgeving belangrijk. Om de kans op overstromingen te beperken, versterkt Waterschap Zuiderzeeland daarom de Drontermeerdijk.

In samenwerking met andere partijen maken we de regio beter bereikbaar. We combineren deze klimaat – en economische doelen met natuurontwikkeling, betere recreatiemogelijkheden en duurzame ambities op het gebied van materialen en energie. De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen in het IJsseldelta Programma.