Waterschap maakt 1 miljoen euro vrij voor afvoer PFAS vervuilde grond

De Algemene Vergadering (algemeen bestuur) van waterschap Zuiderzeeland heeft op maandag 30 december besloten om 1 miljoen euro vrij te maken voor een goede afvoer van PFAS-vervuilde grond. Deze grond is vrijgekomen bij de aanleg van duurzame oevers in 2019.

PFAS norm

Sinds 1 december 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat regels opgesteld hoe je met PFAS-stoffen om moet gaan en aan welke norm de grond moet voldoen. Deze regels zijn ook voor Waterschap Zuiderzeeland van toepassing.

Afvoer van grond

Een deel van de vrijgekomen grond bij de aanleg van duurzame oevers zit onder de grenswaarde van de landelijke PFAS-norm van 0,8 microgram per kilogram. Deze ‘schone’ grond voeren we zo spoedig mogelijk af. Voor het deel van de grond dat boven de landelijke PFAS-norm zit, bekijken we de afzetmogelijkheden. Hierbij vinden we het belangrijk dat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk blijven.

Maatwerk

Met de betrokken agrariërs maken we zo snel mogelijk een afspraak om te kijken hoe we met vervuilde grond op verschillende locaties om kunnen gaan.

Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen die onder andere worden gebruikt in blusmiddelen, cosmetica en bepaalde gebruiksvoorwerpen. Door verbeterde onderzoekstechnieken worden deze stoffen steeds vaker in het milieu aangetroffen, zoals in de waterbodem. PFAS kunnen risico’s opleveren voor de gezondheid en vervuilend zijn voor het milieu. Sinds juli 2019 gelden regels voor de hoeveelheden PFAS in grond en bagger.