Bericht van GBLT: Wijziging aantal termijnen automatische incasso

Per 1 januari 2020 wijzigde GBLT het aantal termijnen voor automatische incasso van de (waterschaps)belasting naar tien termijnen. Omdat belastingbetalers dat als klantvriendelijker en eerlijker zou ervaren dan het oude aantal termijnen (varieerde van zes tot elf termijnen).

Sinds 1 januari is GBLT over op het standaard in tien termijnen innen van de belastingaanslag. Ongeacht het moment van het opleggen van de belastingaanslag. Bijvoorbeeld: een belastingaanslag met een dagtekening van 30 september schreef GBLT af in zes delen, nu zijn dat er tien. Lees verder op de website van GBLT.

GBLT en Mijn Loket

GBLT regelt de belastingen voor Waterschap Zuiderzeeland. Op hun website vindt u meer informatie over waterschapsbelastingen. In Mijn Loket op www.gblt.nl regelt u uw persoonlijke belastingzaken. Zoals het wijzigen van uw rekeningnummer of het regelen van betalen in delen via automatische incasso. Om gebruik te maken van Mijn Loket heeft u uw burgerservicenummer of DigiD-gegevens nodig.

Heeft u vragen over uw belastingen?

Dan kunt u GBLT bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088-064 55 55.