Secretaris-directeur Wouter Slob staat stoel af

Waterschap Zuiderzeeland is trotse deelnemer aan de zesde editie van JINC Baas van Morgen. Op 23 januari 2020 staat secretaris-directeur Wouter Slob voor een dag zijn stoel af aan Chiméne, een leerling van het VMBO. Waterschap Zuiderzeeland maakt deel uit van een groot gezelschap: in totaal doen maar liefst 317 ‘bazen’ in Nederland mee aan het evenement.

Een succesvolle loopbaan is niet voor iedereen weggelegd

Met Baas van Morgen willen het waterschap en JINC, een non-profitorganisatie die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren, de aandacht vestigen op het feit dat een succesvolle loopbaan niet voor iedereen is weggelegd. Want wie geboren wordt in een omgeving met sociaal economische achterstand en weinig rolmodellen, heeft minder kans om het ver te schoppen dan andere leeftijdsgenootjes. Hoe slim of talentvol hij of zij verder ook is.

Spannende dag voor jonge baas Chiméne

Chiméne wordt in de ochtend door Wouter Slob met de bedrijfsauto opgehaald. In haar “nieuwe functie” zal zij onder andere aansluiten bij het directieoverleg en verschillende besluiten nemen. Ook gaat ze een kijkje nemen op het regiokantoor Larserbos waar ze uitleg krijgt over het gebruik en de inzet van de drone. De dag wordt afgesloten op de conferentie van de Baas van Morgen in Almere waar alle bazen van vandaag en morgen hun ervaringen zullen uitwisselen.

Wouter Slob heeft er zin in. “Ik vind het een prachtig initiatief en het is ook heel nuttig en waardevol om op deze manier met jongeren contact te hebben.”

Zesde keer JINC Baas van Morgen

Er doen kinderen en bazen mee uit Amsterdam, Arnhem, Breda, Flevoland, Groningen, Haaglanden, Kennemerland, Leeuwarden, Leiden, Oost-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Tilburg, Utrecht, Zaanstad en Zuid-Limburg.

Baas van morgen