Inschrijving pacht dijkpercelen

Belangstellenden kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de pacht van vier dijkpercelen. Deze percelen hebben de bestemming waterkering, met gedeeltelijke landbouwkundige bestemming grasland. Dit betekent dat de stukken dijk te gebruiken zijn om (oppervlakte) water tegen te houden en deels als grasland.

Het gaat om de volgende dijkpercelen:

  • IJsselmeerdijk te Lelystad, hmp. 20.584 - 22.917, oppervlakte: 13,2 ha

Dit perceel wordt uitgegeven voor beweiding met schapen

Pachtprijs per ha/per jaar: € 448,92

  • IJsselmeerdijk te Lelystad, hmp. 22.917 - 24.083, oppervlakte: 7,6 ha

Dit perceel wordt uitgegeven voor beweiding met schapen

Pachtprijs per ha/per jaar: € 448,90

  • Eemmeerdijk te Zeewolde, hmp. 22.725 - 24.725, oppervlakte: 3,2 ha

Dit perceel wordt uitgegeven als hooiland

Pachtprijs per ha/per jaar: € 438,93

  • Noordermeerdijk te Rutten, hmp. 0.842 - 6.50, oppervlakte: 25,5 ha. Vanaf hmp. 0.842 - 1.55 wordt de kruin niet verpacht

Dit perceel wordt uitgegeven als hooiland

Pachtprijs per ha/per jaar: € 484,29

Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 17 februari 2020

Bij gelijke inschrijving  geldt een aantal criteria. Alleen aanvragen van veebedrijven worden in behandeling genomen. Deze percelen dienen voor het eigen bedrijf gebruikt te worden.  Daarnaast mag de totale oppervlakte van de bij het waterschap gepachte percelen niet meer dan 50% van het vaste totale oppervlakte van het bedrijf bedragen. Tot slot gaan inwoners van Flevoland voor. Wanneer er dan nog meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten per perceel zijn, wordt er geloot.

Men kan voor 3 jaar een perceel pachten

Deze periode gaat in op 15 maart 2020 en eindigt op 14 maart 2023. Deze termijn wordt van rechtswege niet verlengd. Na afloop van deze periode gaat er eventueel een nieuwe pachtperiode in.

Inschrijfformulier

Voor het inschrijfformulier, een kaart met locatiegegevens, de algemene voorwaarden en meer informatie kunnen belangstellenden mailen naar grondzaken@zuiderzeeland.nl