Vangst muskusratten flink gestegen

Het aantal muskusratten dat vorig jaar in Flevoland is gevangen, ligt 45% procent hoger dan in 2018. In totaal werden er 3035 dieren gevangen.

De stijging wordt verklaard door lokaal oplopende vangsten

Ook vervanging van personeel, aanpassing van de vanggebieden en een inhaalslag zorgden voor deze stijging. In enkele vanggebieden was de populatie flink toegenomen. Het effect van de moerasreset in de Oostvaardersplassen (verlaging van het waterpeil veroorzaakt de trek van muskusratten naar meer waterrijke gebieden) was in 2019 goed merkbaar.

Muskusratten zijn knaagdieren

Ze horen niet in Nederland thuis en hebben hier ook geen natuurlijke vijanden. De dieren maken hun holen en gangen onder meer in dijken. Die raken daardoor verzwakt. Daarnaast bedreigen deze invasieve exoten de dier- en plantensoorten die wel in Nederland thuishoren. De Nederlandse waterschappen bestrijden de muskusratten.

Dat er meer is gevangen betekent dat er nu minder zijn