Kennisdag Bodem & Water groot succes

Maandag 3 februari 2020 was de Meerpaal in Dronten voor de derde keer het podium voor de Kennisdag Bodem & Water. Dat er animo voor was, bleek al gauw: ruim 220 agrariërs en geïnteresseerden kwamen naar Dronten.

De Flevolandse agrariërs ontmoeten elkaar graag om kennis te delen en van elkaar te leren,” zegt Wim Dijkman, programmamanager van het Actieplan Bodem en Water. De aanwezigen werden ondergedompeld in de wereld onder de grond. Prof. dr. Liesje Mommer van Wageningen University & Research lichtte in haar lezing het belang van bodemleven toe.

©FotostudioWierd
De ruim 220 aanwezigen lieten zich informeren over de harde werkers in de grond, het bodemleven

Uiteenlopende workshops met boerenpraktijk

Verder stond de dag in het teken van duurzaam bodem- en waterbeheer. Verpakt in 10 workshops zoals ‘wat doen wij tegen erfemissie‘, ‘bodemleven is cruciaal’ en ‘effectieve gewasbescherming en voldoen aan regelgeving spuittechniek’ werden praktische voorbeelden besproken en nuttige adviezen gedeeld. Op het Inspiratieplein werden daarnaast verschillende Flevolandse initiatieven en projecten gepresenteerd.

Agrariërs raken meer geïnteresseerd in de ontwikkeling van het bodemleven en hoe dat te sturen. Het helpt hen de structuur van de bodem goed te houden en het versterkt de weerbaarheid van de plant. Die laatste staat in 2020 extra in de spotlights met het VN jaar van Plantgezondheid.

“Deze formule, waarbij de aanwezigen hun eigen programma samenstellen door twee workshops naar keuze te bezoeken, werkt.” – Sanne van Ommen (organisator)

Van elkaar leren

Arnold Michielsen van LTO Noord trapte deze derde editie van de Kennisdag af. Hij stond stil bij de moeilijke oogst van het afgelopen najaar en legde de verbinding met de rol van het bodemleven bij het herstel.  Arnold: “Zo’n dag als deze is belangrijk om meer kennis te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van gewassen, daar weten we eigenlijk nog te weinig van. Als ondernemer willen we graag sturen. En dat kan, als we meer weten van wat er onder de grond gebeurt, kunnen we ook beter sturen. Vandaar deze dag.”

“Yvonne Gooijer, zelf betrokken bij een workshop: “Je merkt dat de opzet, om concrete praktijkvoorbeelden aangevuld met theorie te delen, aanspreekt.”

©FotostudioWierd
Naast het volgen van workshops konden aanwezigen informatie halen op het inspiratieplein

Over Actieplan Bodem & Water

Het Actieplan Bodem en Water is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland. De doelstelling van het Actieplan Bodem & Water is een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel. Door netwerkontwikkeling met het agro bedrijfsleven en agrarische netwerken worden doelen breder gedeeld en acties gegenereerd.