Nieuwe Natuur en opening fietspad bij Urkerveld

Op donderdag 27 februari 2020 is het startsein gegeven voor de aanleg van Nieuwe Natuur in het Urkerveld. Ook is de officiële opening van het fietspad richting de Westermeerdijk gevierd. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de natuur én de natuurbeleving in en rond Urk.

Opening en startsein

Gerrit Post (wethouder Urk), Harold Hofstra (gedeputeerde provincie Flevoland), Ben Huisman (directeur Het Flevo-landschap) en Jo Caris (heemraad Waterschap Zuiderzeeland) openden officieel het nieuwe fietspad richting de Westermeerdijk. Door er samen overheen te fietsen. Hierna werd er door de bestuurders gezamenlijk een boom geplant. Dit als startsein voor de aanleg van Nieuwe Natuur in het Urkerveld. Huisman: “Het Urkerveld heeft de potentie om zich tot een spectaculair natuurgebied te ontwikkelen en vormt daarmee een prachtige overgangszone tussen het Urkerbos en het open landschap.”

Nieuwe Natuur in het Urkerveld

De Nieuwe Natuur in het Urkerveld die door Het Flevo-landschap wordt aangelegd, vormt een overgangszone tussen het Urkerbos en het open polderlandschap. Nieuwe Natuur met aandacht voor cultuurhistorie, educatie en natuurbeleving. “Het wordt een natuurgebied dat interessant is voor flora en fauna en daarmee de biodiversiteit, maar zeker ook voor de recreant,” aldus Harold Hofstra.

Het fietspad naar de Westermeerdijk

Het nieuwe fietspad naar de Westermeerdijk draagt bij aan de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het nieuwe natuurgebied in het Urkerveld. Dankzij de nieuwe fietsverbinding kan er een groot rondje rondom Urk gefietst of gewandeld worden. Hierdoor wordt het Urkerveld echt beleefbaar. Gerrit Post: “Door de nieuwe fietsverbinding kun je straks genieten van het bos, het geologisch reservaat P. van der Lijn en het nieuwe natuurgebied.”

Nieuwe Natuur

In oktober 2013 is provincie Flevoland gestart met het programma Nieuwe Natuur. Met het programma Nieuwe Natuur stelt de provincie Flevoland particulieren én natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. Natuur die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd. Inmiddels is het programma in de uitvoeringsfase en worden diverse Nieuwe Natuurprojecten gerealiseerd.

Meer weten

Voor meer informatie over het programma Nieuwe Natuur

200227 Opening fietspad en start Urkerveld-7300 ©FotostudioWierd

Foto's: Fotostudio Wierd