Stuw Ettenlandseweg bij Blokzijl half maart vernieuwd

De stuw aan de Ettenlandseweg 5 bij Blokzijl is half maart weer als nieuw. Dit is hard nodig, omdat deze stuw niet meer goed werkt. Doordat de houten beschoeiing rond de stuw verrot was, liep het zand achter deze houten wand het water in. Op dit moment is aannemer BWO bezig om de stuw opnieuw te plaatsen en de houten beschoeiing te vervangen door een stalen damwand. Ook krijgt de oever aan de andere kant een natuurvriendelijke inrichting.

Stuw Ettenlandseweg zorgt voor wateraanvoer

Vanaf vollerhovenkanaal laat het waterschap water de polder in. De stuw Rietkerk aan de Ettenlandseweg zorgt voor de verdeling van water dat naar het achterliggende gebied gaat. Door de aanvoer van water is er een goede waterkwaliteit. Dit is nodig voor de nachtvorstbestrijding bij fruitbomen.

De werkzaamheden zijn voor het wateraanvoerseizoen klaar

In de Noordoostpolder zijn zandige gronden die in landbouwkundig opzicht droogtegevoelig zijn. Deze droogtegevoeligheid word bestreden door het aanvoeren van water. Voornamelijk in het voorjaar en de zomer is de aanvoer van water belangrijk. Met de aanpassing aan de stuw werkt alles dit voorjaar weer optimaal.

Natuurvriendelijke oever goed voor plant en dier

De waterkant tegenover de stalen damwand krijgt een natuurvriendelijke inrichting. Dit betekent dat de waterkant wat minder steil afloopt. Hierdoor kunnen er andere planten groeien en is het in de toekomst een schuilplek voor verschillende dieren. Kortom een verbetering voor de biodiversiteit.

stuw Ettenlandseweg Blokzijl
De stuw in de oude staat. Half maart is de stuw en beschoeiing weer als nieuw.