Zuiderzeeland blijft zorgen voor droge voeten, schoon water en waterveiligheid

In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 passen we onze manier van werken aan. Veel medewerkers werken op dit moment thuis. Op die manier steunen wij de oproep om verdere verspreiding van het virus te helpen voorkomen. Ondanks deze aanpassingen blijven we belangrijke taken in Flevoland uitvoeren.

Met onze zuiveringen en gemalen blijven we werken aan onze belangrijke taken

Zo zuiveren we uw afvalwater, zorgen we voor een goed waterpeil en veilige dijken. Ook blijven we telefonisch bereikbaar. U kunt ons bellen tussen 8.00 en 16.30 uur.

U kunt calamiteiten 24/7 bij ons melden

Voor het melden van calamiteiten, zoals bijvoorbeeld hoog water of ernstige vervuiling van het oppervlaktewater, kunt u op elk moment bellen. Ook ’s avonds en ’s nachts. Waterschap Zuiderzeeland heeft goed opgeleide medewerkers die dag en nacht paraat staan om snel en goed te kunnen optreden bij incidenten calamiteiten op het gebied van water.