Coronamaatregelen: uitstel van betalen voor ondernemers

De coronamaatregelen hebben grote financiële gevolgen voor ondernemers en zzp’ers. De opdrachtgevers / deelnemers van GBLT bieden daarom ondersteuning op het gebied van het betalen van de lokale belastingen:

  • Een ondernemer of zzp'er die om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van betalen tot en met uiterlijk 31 augustus 2020.
  • Betaalt de aanvrager de belastingaanslag in termijnen via automatische incasso, dan stopt dit proces ook. Na 31 augustus verlengt het incassoschema met de niet geïncasseerde termijnen.
  • Geplande belastingaanslagen 2020 voor de precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting stuurt GBLT pas in september 2020.

Uitstel van betalen aanvragen

U kunt uitstel van betalen tot 31 augustus 2020 aanvragen. Dit doet u via dit aanvraagformulier op de website van GBLT. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van het uitstel.

Betaalt u uw belastingaanslagen via automatische incasso? Dan stopt GBLT tot en met 31 augustus 2020 met het afschrijven in delen.

GBLT volgt het rijksbeleid ten aanzien van de invorderingsrente: een verlaging van de normale invorderingsrente van 4% naar 0,01%.

Contact

We begrijpen dat de corona-maatregelen grote gevolgen voor u of uw bedrijf kunnen hebben. Heeft u vragen over uw belastingen? Of loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact op. GBLT blijft bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur. Zij helpen u graag.