Tollebeek tevreden over aanpak waterschap

Tijdens de informatiebijeenkomst van woensdag 2 april hebben de aanwezige Tollebekers aangegeven tevreden te zijn over de waterkwaliteit van de sloten in Tollebeek. In het afgelopen jaar heeft Waterschap Zuiderzeeland verschillende maatregelen getroffen om de eerdere klachten over stank, kroos, vuil en plantengroei weg te nemen.

Maatregelen

De maatregelen die het waterschap in 2013 heeft genomen om klachten weg te nemen zijn:

  • 10 cm peilverhoging > om kwel te onderdrukken
  • Oppervlakkig maaien sloot > om waterplanten te behouden en zo ook het zelfreinigende vermogen van de sloot
  • Regelmatig vuil verwijderen > om stank te voorkomen
  • Duikers vrijmaken > om het effect van het zelfreinigend vermogen te verspreiden

Resultaten

Uit de metingen in het water die het waterschap heeft gedaan en nog steeds uitvoert is het volgende gebleken:

  • De hoeveelheid fosfaat (meststoffen) is vele malen lager geworden, dan de jaren ervoor.
  • De algenpieken in het water zijn veel lager.
  • Er is door de afvoer van het maaisel een verzorgder beeld ontstaan.
  • Er zijn geen klachten meer over stank.

Vervolg

Waterschap Zuiderzeeland blijft het komende jaar de waterkwaliteit meten, zodat duidelijk wordt of de verbetering van de waterkwaliteit zich in 2014 doorzet. Het dorpsbelang van Tollebeek wordt volgend jaar over de resultaten van 2014 geinformeerd.