Vervangen walbeschoeiing Stellingwerf in Emmeloord

Op maandag 31 maart 2014 is Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder gestart met het vervangen van een deel van de walbeschoeiing achter de Stellingwerf in Emmeloord. Deze beschoeiing valt onder het beheer van het waterschap en is aan vervanging toe. De werkzaamheden zijn met de vier aangrenzende bewoners afgestemd. Aannemer Van der Weerd voert de werkzaamheden uit.

Vervanging walbeschoeiing achter de Stellingwerf in Emmeloord

Aannemer Van der Graaf aan het werk