Chemisch afval gevonden

Zondagmorgen, 12 januari 2014, is er bij Waterschap Zuiderzeeland een melding binnengekomen over gifvaten die gevonden waren onder aan de Knardijk in het buitengebied van Lelystad. Wandelaars ontdekten het afval. Het gaat om tientallen vaten in verschillende maten en kleuren met vermoedelijk afval uit een drugslaboratorium.

Waterschap Zuiderzeeland is eigenaar van het terrein en heeft het gedumpte afval door een gespecialiseerd bedrijf laten opruimen. Onderzoek moet uitwijzen of en in hoeverre de bodem verontreinigd is door de chemicaliën die uit de vaten zijn gelekt. Afhankelijk daarvan bepaalt het waterschap of de kleilaag van de dijk weggehaald moet worden en vervangen door schone klei. De kosten die dat met zich meebrengt, hangen af van de omvang van de werkzaamheden.

De kans dat ook het oppervlaktewater vervuild is geraakt, is volgens Zuiderzeeland klein. Het oppervlaktewater bevindt zich op grote afstand van de dijk waarop het afval is gevonden.

Chemisch afval