Aqualysis nieuwe laboratorium van zes waterschappen

bestuursvoorzitterlidaschelwaldenlaboratoriumdirecteurhermanvandenbergonthullendenieuwenaamvanhetlaboratoriumvoordezeswaterschappenaqualysisOp vrijdag 10 januari onthulden medewerkers en bestuurders de naam van het nieuwe laboratorium aan de Loggerweg te Zwolle: Aqualysis. Het markeert het gezamenlijke centrale laboratorium voor zes waterschappen: Groot Salland, Vechtstromen, Reest & Wieden, Rijn & IJssel, Vallei & Veluwe en Zuiderzeeland.

Kostenvoordeel

Bestuursvoorzitter Lida Schelwald: "We hebben hiermee een toekomstbestendig laboratorium gevormd, dat de waterschappen nog beter kan bedienen en dat staat voor een goede prijs-kwaliteit verhouding. Alle waterschappen delen in het kostenvoordeel dat door de samenvoeging wordt behaald. Het laboratorium staat dicht bij de hoofdtaken van het waterschap en staat voor hoge kwaliteit en lage kosten. Door de korte lijnen kan er snel geschakeld worden tussen de waterschappen als opdrachtgevers en het laboratorium als opdrachtnemer. Als hoofdlocatie is het laboratorium aan de
Loggerweg in Zwolle gekozen."

Zwolle en Almelo

In de aanloopfase was er sprake van een nieuw laboratorium van zeven deelnemende waterschappen. Per 1 januari jl. is dat een zestal. WaterschapRegge en Dinkel fuseerde toen namelijk met waterschap Velt en Vecht tot het nieuwe Waterschap Vechtstromen. Alle zijn samen eigenaar en
hebben samen zeggenschap in het nieuwe gezamenlijke laboratorium. Het uitvoerende laboratoriumwerk wordt met name gedaan door Waterschap Groot Salland in Zwolle en Waterschap Regge en Dinkel in Almelo.

Directievoering

Herman van den Berg is de nieuwe directeur van Aqualysis. Voorheen was hij laboratoriummanager van het laboratorium van Groot Salland in Zwolle. Zijn benoeming is in de eerste bestuursvergadering van 13 januari jl. bekrachtigd. Van den Berg zal zich richten op alles wat met de nieuwe organisatie te maken heeft, zoals het aansturen van de interne organisatie, huisvesting, organisatie/management. Daarnaast heeft hij een stevige rol in het plaatsingsproces van de medewerkers van het laboratorium.

Van den Berg is na zijn studie gelijk in 1975 gestart als analist. Vanaf 1985 geeft hij leiding aan het laboratorium. Met de samenwerking van de waterschappen in dit nieuwe laboratorium, komt er een lang gekoesterde wens van hem uit: "Daar ga ik voor en neem ik mijn verantwoordelijkheid in. Ik kijk uit naar het maken van een eenheid van het toekomstig laboratorium. Het samenbrengen van de culturen vind ik belangrijk en ook het klantgericht werken waarbij de klant met al zijn
vragen bij ons terecht kan."

Kijk ook op www. Aqualysis.nl.