Waterschap Zuiderzeeland is te vinden op een de volgende social media kanalen: Twitter, Facebook, Linkedin of YouTube. Via deze kanalen houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte van actualiteiten, projecten, evenementen e.d.

Vragen

Vragen kunt u stellen aan @zuiderzeeland of via facebook.com/zuiderzeeland of  neem op een andere manier contact op. Tijdens werkdagen tussen 08:00 - 17:30 uur houdt team Communicatie van Waterschap Zuiderzeeland de social media kanalen in de gaten.

Twitterteam

Twitterteam

Naast het algemene twitter account van Zuiderzeeland @zuiderzeeland, twitteren medewerkers over hun dagelijkse werkzaamheden. Hieronder stellen wij ons Twitterteam aan u voor:

Zuiderzeeland

Logo Waterschap Zuiderzeeland

Algemeen

@Zuiderzeeland is het officiële Twitteraccount van Waterschap Zuiderzeeland.

Onderwerpen

 • Actualiteiten
 • Algemeen
 • Evenementen
 • Crisiscommunicatie

Hetty Klavers

Hetty Klavers

Dijkgraaf

Hetty: " Twitteren is een mooie en snelle manier om ons werk te laten zien en via Twitter krijg je snel reactie, soms uit onverwachte hoek. Via Twitter kun je ook allerlei interessante mensen volgen met interessante ideeën, meningen en invalshoeken."

Onderwerpen

 • Bestuurlijk
 • Evenementen
 • Algemeen

Teun Molenaar

Teun Molenaar

Projectmanager Afdeling Waterbeheer

Teun: 'Twitter is een mooie manier om te communiceren over je werk en om te laten zien aan burgers/ collega's/ overheden waar je mee bezig bent.'

Onderwerpen

 • Werkzaamheden in de NOP en Flevopolder
 • Aanleg duurzame oevers
 • Onderhoud sloten/vaarten/tochten.

Michael Baars

Michael Baars

Medewerker Muskus- en beverrattenbeheer

Michael:  “Ik wil via Twitter laten zien wat mijn werkzaamheden zijn en wat de nut en noodzaak van muskusrattenbeheer is.”

Onderwerpen:

 • Muskus- en beverrattenbeheer
 • Veldonderzoek muskusrattenheer
 • Zuidelijk en oostelijk flevoland
 • Hart voor natuur

Bert Warmolts

Bert Warmolts

Senior opzichter Wateraanvoer (NOP)

'Ik heb de mooiste baan van Nederland.'

Onderwerpen

 • Schouw
 • Wateraanvoer NOP
 • Beregening
 • Nachtvorstbestrijding
 • Flora en Fauna controle

Jacob Snoek

Jacob-Snoek-web

Technicus gemaal Colijn/Lovink

Jacob: 'Ik Twitter, omdat ik het leuk vind om ons mooie werk te laten zien aan de burger en collega's.'

Onderwerpen

 • Technisch onderhoud gemalen, stuwen, aflaatwerken, hevels e.d.
 • Gemaal Colijn & Lovink

Marijke Visser

Marijke Visser

Beleidsadviseur - Hydroloog

Marijke: 'Ik twitter over van alles en nog wat, daardoor krijgen mijn volgers een beeld van mijn leven en werk. Ik vind het leuk om anderen te vertellen wat mij bezig houdt en het is een uitdaging om dat te doen in 140 tekens.'

Onderwerpen

 • Waterbeheer algemeen
 • Privé

Willem de Vries

Willem de Vries

Technicus AWZI Almere

Willem: 'Ik twitter om de mensen om ons heen te laten zien wat we bij het Waterschap allemaal doen en daardoor de nut en noodzaak van te laten inzien.'

Onderwerpen

 • Afvalwater
 • Dagelijkse werkzaamheden bij afvalwaterzuivering Almere

Herman Vierhout

Herman Vierhout

Veldcoördinator veldonderzoek muskusrattenbeheer

Herman: 'Via twitter laat ik zien wat voor werk ik doe.'

Onderwerpen

 • Veldonderzoek muskusrattenbeheer
 • Omgeving Lelystad

Simon Gerssen

Simon Gerssen

Technicus gemaal Vissering

Simon: 'Via twitter probeer ik iedereen inzicht te verschaffen over onze dagelijkse werkzaamheden, en het belang daarvan.'

Onderwerpen

 • Gemaal Vissering Urk
 • Waterpeil, neerslag NOP
 • Onderhoudswerkzaamheden NOP

Dick van der Molen

Dick vd Molen

Opzichter Watergangen (Noord)

Dick: 'Met twitteren breng ik de werkzaamheden van Waterschap Zuiderzeeland in het stedelijkgebied van de gemeente Noordoostpolder, -Urk en -Friese Meren (Lemsterland) dichter bij de burgers.'

Onderwerpen

 • Waterbeheer regio Noordoostpolder, Emmeloord
 • Maaien, baggeren, oever onderhoud

Carmen Molenaar

Carmen van Herwaarde

Jeugdbestuurder

Carmen: "Ik wil het waterschap bekender maken door op school aan mijn klasgenoten, vriendinnen en familie te vertellen over het waterschap."

Onderwerpen

Henk Gerrits

Henk Gerrits

Opzichter watergangne (Zuid)

Henk: 'Ik twitter om te proberen met een beperkt stukje tekst en een foto duidelijk te maken wat de werkzaamheden van Zuiderzeeland inhouden en dan met name in het landelijke gebied.'

Onderwerpen

 • Maaien van de watergangen in Oostelijk Flevoland
 • Peilbeheer
 • Flora en Fauna