Verbouwen Waterschapshuis

Om flexibel te zijn in waar, wanneer en met wie we werken, verbouwt Waterschap Zuiderzeeland het Waterschapshuis aan de Lindelaan. Om de hinder, die door de verbouwing van het pand ontstaat, zoveel mogelijk te beperken, werk t het waterschap vanaf 19 september 2016 tijdelijk in het stadhuis van de gemeente Lelystad. Als de verbouwing is afgerond keert het waterschap in het voorjaar van 2017 terug in het Waterschapshuis.

Tijdelijk bezoekadres Waterschap Zuiderzeeland

Tijdens de verbouwing verhuist het waterschap tijdelijk naar het stadhuis van de gemeente Lelystad en is het Waterschapshuis aan de Lindelaan gesloten. U kunt ons vanaf maandag 19 september 2016 bezoeken in onze tijdelijke huisvesting in het stadhuis van de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2, 8232 ZX in Lelystad.

Parkeren en looproute naar stadhuis

Bezoekers van Waterschap Zuiderzeeland kunnen parkeren op de parkeerplaats van Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad. Daarna is het een korte wandeling van 5 minuten naar het stadhuis van de gemeente Lelystad. Voor de looproute zie onderstaand kaartje.

looproute waterschapshuis naar stadhuis

Telefoonnummer Waterschap Zuiderzeeland

Het telefoonnummer blijft ongewijzigd. Telefonisch blijft het waterschap via telefoonnummer 0320-274911 bereikbaar.

Bestuursvergaderingen Waterschap Zuiderzeeland

De reguliere vergaderingen van Dijkgraaf en Heemraden  en de Algemene Vergadering vinden vanaf 19 september 2016 in de Raadzaal van de gemeente Lelystad plaats. Bekijk het vergaderschema

Waarom verbouwen?

Door veranderingen in de samenleving wordt de vraag naar een zichtbaar en
aanspreekbaar openbaar bestuur, zoals het bestuur van het waterschap, steeds groter. Ook veranderingen op de arbeidsmarkt, waar plaats- en tijdonafhankelijk werken steeds normaler wordt en waar de ‘nieuwe’ generatie gewend is om zoveel mogelijk digitaal te werken, vragen om aanpassingen. Daarnaast werkt Waterschap Zuiderzeeland steeds meer samen met andere organisaties. Hierdoor is er behoefte aan een ander soort werkplekken. De huidige gebouwinrichting en ict-middelen beperken de mogelijkheid om goed op deze ontwikkelingen in te spelen. Daarom worden het Waterschapshuis en de regiokantoren verbouwd.

Op weg naar een energieneutraal Waterschapshuis

De aanpassingen in de kantoorhuisvesting leiden tot een meer efficiënte uitvoering van onze taken en vermindering van de energiekosten. Bij de verbouwing wordt namelijk specifiek aandacht besteed aan het hergebruik van materialen en aan het verminderen van het energieverbruik (zoals het gebruik van led-verlichting en een energiezuinige verwarmingsinstallatie). Door het maken van deze bewuste keuzes levert het waterschap een actieve bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd dragen deze maatregelen bij aan een gezond en comfortabel werkklimaat.  Nieuwsbericht energieneutraal Waterschapshuis Waterschap Zuiderzeeland .


Looproute Waterschapshuis naar stadhuis