De Commissie m.e.r. heeft deze week haar advies gegeven over het aangevulde milieueffectrapport voor de verkenningsfase van project Versterking IJsselmeerdijk. Waterschap Zuiderzeeland had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. De Commissie m.e.r. zegt dat de effecten van IJsselmeerdijkversterking goed in beeld zijn in het aangevulde milieueffectrapport, inclusief de effecten op archeologische waarden. 

Het aangevulde rapport toont ook de gevolgen voor archeologie 

Eerder zei de Commissie al dat het milieueffectrapport goed de voordelen van vooroevers in het IJsselmeer laat zien boven versterking van de dijk zelf. Deze oplossing scoort het beste op waterveiligheid, natuur en ruimtelijke kwaliteit en biedt vooral kansen voor biodiversiteit. Alleen de effecten op archeologische waarden waren nog onvoldoende onderbouwd. Het aangevulde rapport laat zien dat de alternatieven verschillen op de gevolgen voor archeologie. Daarvoor wordt in de planuitwerkingsfase een archeologieplan opgesteld.