Biodiversiteit is belangrijk voor Waterschap Zuiderzeeland. We zorgen voor onze dijken, waterlopen en oevers. Het waterschap heeft veel terreinen en wateren in beheer. Daardoor hebben we een unieke positie.

Hoe we dat gaan doen, staat in de Agenda Biodiversiteit

Deze is onlangs vastgesteld door de AV. In deze Agenda staat onze aanpak. De aanpak is een groeimodel. Terwijl we de biodiversiteit versterken, leren we door te doen en te onderzoeken. Dat noemen we learning by doing. Deze koers ziet er zo uit:

  1. We versterken de biodiversiteit in onze taken.
  2. We verbeteren biodiversiteit op plekken waar we kansen zien.
  3. We leggen de aanpak van versterking van biodiversiteit in onze programma’s vast. Hierdoor verbeteren we de omstandigheden voor biodiversiteit blijvend.

Waterschap Zuiderzeeland heeft een belangrijke rol in de versteviging van biodiversiteit

Zo kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren in de samenwerking met andere partijen en geven we het goede voorbeeld. Als we het goed doen, verbetert ook de uitvoering van sommige taken van het waterschap. We verbeteren de omstandigheden, zodat we verschillende plantensoorten de kans geven en meerdere diersoorten aantrekken. Hierdoor ontstaan verschillende leefomstandigheden.

Om onze doelen te behalen, staan er in de Agenda een aantal voorwaarden. Samenwerking met partners is daar één van. Onze Agenda sluit aan op het provinciale Actieplan Biodiversiteit.