In Flevoland liggen veel tijdelijke mesthopen op landbouwgronden. Veruit de meeste van deze mesthopen zijn niet afgedekt, waardoor percolaat (verontreinigd regenwater) ontstaat in natte perioden. Dit percolaat kan afspoelen of uitspoelen naar de sloot en is slecht voor de kwaliteit van het water. Wij leggen graag de milieuregels uit en vertellen u welke maatregelen u kunt nemen om lozing van percolaat te voorkomen.

Waar moet de mesthoop aan voldoen?

Informeer eerst bij uw gemeente of u tijdelijk vaste mest op uw landbouwperceel mag opslaan. Als u dit mag doen, dan moet de mesthoop voldoen aan milieuregels. Het doel van deze regels is om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen. Waar de mesthoop aan moet voldoen, hangt af van hoe lang u vaste mest opslaat. In onderstaande tabel hebben wij dit overzichtelijk voor u weergegeven.

Neem maatregelen om afspoeling of uitspoeling van percolaat te voorkomen

Waarom is het afdekken van de mesthoop een verplichte maatregel? Door de mesthoop af te dekken, voorkomt u dat regenwater in de mesthoop stroomt en er daardoor percolaat ontstaat. Hierdoor kan geen percolaat afspoelen of uitspoelen naar de sloot. Ook voorkomt u het verlies van waardevolle nutriënten (o.a. stikstof). U kunt de mesthoop afdekken met bijvoorbeeld landbouwplastic of een laag compost. Voor een absorberende onderlaag voor opvang van mestvocht kunt u compost of stro gebruiken. Is het afdekken van de mesthoop niet werkbaar in uw situatie? Zorg dan voor een goede locatie voor de opslag van vaste mest mét een opvangvoorziening voor percolaat. Het percolaat mag u gelijkmatig verspreiden over landbouwgrond.
 

Advies van het waterschap?

Wilt u vrijblijvend advies van het waterschap over uw vaste mestopslag? Bel naar 0320 - 274 911 en vraag 
naar Bert van den Bosch. U kunt ook een e-mail sturen naar: agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl. Wij helpen u 
graag!

Heeft u gevonden wat u zocht?