• Effect PFAS-norm nog niet duidelijk

  Het nieuwe handelingskader voor PFAS is begin december door het ministerie vastgesteld. In het handelingskader staan de regels voor hoe je met PFAS om moet gaan. Deze nieuwe regels hebben invloed op verschillende werkzaamheden van het waterschap.

 • Bouwborden Drontermeerdijk geplaatst

  Boskalis plaatste op 10 december jl. de bouwborden op de Drontermeerdijk. Op dit moment bereidt Boskalis de aanleg van de tijdelijke weg langs de dijk voor.

 • Persbericht Provincie Flevoland: Inloopavonden project Oostvaardersoevers

  Provincie Flevoland: Op dinsdag 10 en donderdag 12 december zijn er inloopavonden voor inwoners en belangstellenden over het project Oostvaardersoevers. Zij krijgen informatie over het doel van het project en kunnen ideeën en voorstellen doen. Het doel van Oostvaardersoevers is om het Markermeer te verbinden met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Hierdoor kunnen vissen en andere waterdieren makkelijker van het ene naar het andere gebied. Dit versterkt de natuur en de natuurbeleving in de drie gebieden.

 • Zuiderzeeland meest energie-efficiënte waterschap van 2018

  Waterschap Zuiderzeeland is in 2018 van alle waterschappen het meest energie-efficiënt gebleken. Dit blijkt uit de rapportage die het Rijk jaarlijks maakt over de resultaten van het MJA-3 convenant. Speciaal hiervoor werden dijkgraaf Hetty Klavers en Hans Kuipers, adviseur Waterzuiveringstechnologie, geïnterviewd voor de energiebrochure 2019.

 • Waterschap Zuiderzeeland: investeren in veilige dijken en schoon water

  Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2020 80,2 miljoen euro nodig om te zorgen voor sterke dijken en voldoende en schoon water. Dit geld is nodig om ervoor te kunnen zorgen dat inwoners en ondernemers in het beheergebied veilig kunnen leven en werken. Dat heeft de Algemene Vergadering van het waterschap op 27 november besloten.

 • Gebiedsgerichte aanpak glastuinbouw gestart

  Samen met Glastuinbouw Nederland is Waterschap Zuiderzeeland de Gebiedsgerichte Aanpak gestart. Op verschillende plaatsen in de kassengebieden meten we de gewasbeschermingsmiddelen in het water. Zo krijgen we inzicht waar eventuele lozingen vandaan komen.

 • Voorbereidende werkzaamheden versterking Drontermeerdijk begonnen

  Boskalis Nederland is dinsdag 19 november 2019 begonnen met enkele voorbereidende werkzaamheden van de dijkversterking Drontermeerdijk. Deze werkzaamheden worden door de aannemer uitgevoerd voor de aanleg van de tijdelijke N306, die aan de binnenzijde van de Drontermeerdijk komt.

 • Eerste Kenniscafé Flevoland voor 'groene' ondernemers

  Op 25 november en 5 februari organiseren NL Greenlabel en Stichting Steenbreek het eerste Kenniscafé Flevoland. Dit Kenniscafé is speciaal voor ondernemers die betrokken zijn bij tuininrichting, zoals hoveniers, kwekers, steenleveranciers en tuincentra. De zes gemeenten in Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland faciliteren de Kenniscafé's.

 • Waterschap Zuiderzeeland zoekt twintigers voor de ‘Watertafel’

  Waterschap Zuiderzeeland zoekt twintigers die aan willen schuiven aan de ‘Watertafel’, op woensdag 15 januari. De ‘Watertafel’ is het jaarlijkse bestuursdiner van Waterschap Zuiderzeeland.
  De dijkgraaf en heemraden schuiven bij dit diner aan, net als andere bestuurders van de overheden binnen Flevoland.