Deze week begon Waterschap Zuiderzeeland met het baggeren van de Bisontocht in Swifterbant. Nadat baggerwerkzaamheden vorig jaar werden uitgesteld door landelijk onderzoek naar Pfas*, worden deze alsnog uitgevoerd. Het waterschap onderhoudt de Bisontocht en controleert de waterkwaliteit.

De baggerwerkzaamheden duren tot en met week 43

Als we bij u in de buurt baggeren, kunt u even last hebben van het geluid. We doen er alles aan om zo snel mogelijk klaar te zijn. Ook zorgen we ervoor dat de werkzaamheden zo veilig mogelijk gebeuren.

Baggeren is belangrijk om te zorgen dat het water diep genoeg blijft

En om de waterkwaliteit hoog te houden. Bij baggeren verwijderen we de sliblaag van zand en slib van de waterbodem. Er komt meer zuurstof in het water. Zo kunnen dieren en waterplanten beter leven.  

Baggeren is een lange termijn oplossing voor de Bisontocht

In het voorjaar van 2019 kreeg het waterschap diverse meldingen van omwonenden. In de tocht troffen we naar zuurstofhappende vissen aan. Uit onderzoek bleek dat er te weinig zuurstof in het water zat. De inzet van beluchtingspompen was op dat moment een tijdelijke oplossing. Gelukkig zijn er in het afgelopen jaar geen happende vissen meer aangetroffen. Na de baggerwerkzaamheden denken we dit in de toekomst zo te houden.

* PFAS is een verzamelnaam van diverse stoffen die onder andere worden gebruikt in blusmiddelen, cosmetica en bepaalde gebruiksvoorwerpen. Door verbeterde analysetechnieken worden deze stoffen ook steeds vaker in de waterbodem aangetroffen. 
PFAS kunnen risico’s hebben voor de gezondheid en kunnen vervuilend zijn voor het milieu. Sinds juli 2019 gelden regels voor de hoeveelheden PFAS in grond.