Waterschapsverkiezingen: Er valt wat te kiezen

Op 20 maart mogen we weer naar de stembus voor het waterschap en de provincie. Bij Waterschap Zuiderzeeland is de keuze reuze: 8 partijen (lijsten) hebben samen maar liefst in totaal 89 kandidaten op de lijst gezet. 18 vrouwen en 71 mannen zijn bereid waterschapsbestuurder te worden en u kunt op hen stemmen.

Feest van de democratie

Dijkgraaf Hetty Klavers roept iedereen op om naar stembureau te gaan. Ze noemt de verkiezingen ‘het feest van de democratie’. Hetty Klavers: “Als belastingbetaler bepaalt u de samenstelling van het waterschapsbestuur door te stemmen op 20 maart. Het bestuur beslist over de manier waarop Waterschap Zuiderzeeland zijn werk uitvoert. Een paar voorbeelden: Hoe bereiden wij ons voor op de gevolgen van klimaatverandering? Hoe vergroten wij het draagvlak van omwonenden bij projecten? Hoeveel geld hebben wij over voor innovaties? Hoe werken we samen met andere organisaties? Welke bijdrage kunnen we leveren aan de energietransitie?”

8 lijsten op het stembiljet

In het stemhokje kan de kiezer een keuze maken uit 8 lijsten met de volgende lijsttrekkers:

  1. Water, Wonen en Natuur (Jacob van Olst)
  2. VVD (Tom Vereijken)
  3. ChristenUnie/SGP (Arjen Bouwmeester)
  4. CDA (Maarten Hofstra)
  5. Werk aan Water Flevoland (Bert Philipsen)
  6. 50PLUS (Freek Appel)
  7. AWP niet politiek wel deskundig (Herman Zwaaf)
  8. OPA (Hans Paul Burger)

Laat je stem niet verloren gaan

Waterschap Zuiderzeeland hoopt op een hoge opkomst. Dijkgraaf Hetty Klavers: “Door te stemmen oefent u direct invloed uit op de manier waarop het waterschap de komende jaren aan de slag gaat. Zo geeft u vorm aan de toekomst van uw waterschap.”