Waterschapsverkiezingen: Procesverbaal zitting CSB 8 februari 2019

Lijsten verkiezingen Waterschap Zuiderzeeland bekend!

De kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland zijn bekend. Het centraal stembureau heeft in een openbare zitting op vrijdag 8 februari 2019 de geldigheid van de kandidatenlijsten en het handhaven van de daarop vermelde kandidaten vastgesteld. Tevens zijn de lijstnummers vastgesteld. De lijstnummers zijn toegekend op basis van de uitslagen van de verkiezingen 2015. OPA heeft als nieuwe partij nummer 8 gekregen. Aan de waterschapsverkiezingen doen acht partijen mee.