Nieuwe leden algemeen bestuur in beeld

Na de waterschapsverkiezingen zijn eind maart de leden van het algemeen bestuur (Algemene Vergadering - AV) geïnstalleerd. De AV bestaat bij Waterschap Zuiderzeeland uit 25 leden. Hiervan worden 18 gekozen door de kiezer. Daarnaast zijn 7 bestuursleden voor de zogeheten ‘geborgde zetels’ afkomstig van vertegenwoordigers van bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Wie zitten er nu in het bestuur en wat doen ze? Op de website vindt u meer informatie over onze AV.

AV-bestuur 2019 web

Tijdelijk een AV-lid minder

Op dit moment heeft onze AV slechts 24 leden. De beoogde kandidaat voor een geborgde zetel voor bedrijven Bert Gijsberts is op dit moment nog lid van Provinciale Staten in Flevoland. Dit heeft te maken met het besluit tot hertelling van de uitgebrachte stemmen bij de Statenverkiezingen van 20 maart 2019, waardoor de nieuwe Statenleden nog niet zijn geïnstalleerd.

Coalitieonderhandelingen

De partijen zijn momenteel met elkaar in onderhandeling met als doel uiteindelijk een nieuw dagelijks bestuur (college van Dijkgraaf en Heemraden - DenH) te formeren. De onderhandelingen over de formatie van het college starten met een ‘informatiefase’. Naar verwachting heeft het waterschap voor de zomervakantie een nieuw college van DenH.