Voortgang in vorming nieuw dagelijks bestuur

Na de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 hebben Jacob van Olst (Wonen, Water, Natuur) en Tom Vereijken (VVD) als informateurs met de fracties informatiegesprekken gevoerd. Uit de gesprekken is gebleken dat de voorkeur uitgaat naar een afspiegelingscollege met een brede vertegenwoordiging en een breed draagvlak in de Algemene Vergadering (het algemeen bestuur).

In de formatieperiode wordt het bestuursprogramma opgesteld en worden de coalitiefracties gekozen. Deze fracties leveren de heemraden die samen met de dijkgraaf (het college van Dijkgraaf en Heemraden) deel uitmaken van het dagelijks bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. De planning is gericht op formele benoeming van de heemraden in de Algemene Vergadering van 4 juni 2019.

Omroep Flevoland heeft een mooi item gemaakt over de formatie.

OmroepFlevoland-formatie