IJsselmeerTop 2015: Wij zijn IJ

De ‘IJsselmeertop’ van donderdag 15 oktober 2015 in het Agoratheater in Lelystad stond in het teken van de overgang die wordt ingezet: van plan naar uitvoering.

Waterbesparing door innovatieve vormen van drainage. Burgers en bedrijven die de stad rainproof maken door zelf overtollig regenwater op te vangen. Verbetering van waterkwaliteit van het IJsselmeer en bijdragen aan de waterveiligheid door drijvende moerassen te maken. Zomaar een aantal voorbeelden van de uitvoering van het Deltaprogramma IJsselmeergebied, wat de waterhuishouding in het gebied rond het IJsselmeer klaarmaakt voor de toekomst. De ‘IJsselmeertop’ van donderdag 15 oktober in het Agoratheater in Lelystad stond in het teken van de overgang die wordt ingezet: van plan naar uitvoering.

IJsselmeertop

De IJsselmeertop wordt ieder jaar georganiseerd. Tijdens de top spreken alle betrokken bestuurders en maatschappelijke organisaties die samenwerken in het Deltaprogramma IJsselmeergebied met elkaar over de voortgang. Dit jaar waren de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland gastheer. Gedeputeerde Jaap Lodders en dijkgraaf Hetty Klavers ontvingen op deze bijeenkomst Deltacommissaris Wim Kuijken. De boodschap die zij tijdens de bijeenkomst uitdroegen was: “Na een periode van uitgebreide verkenning en planvorming gaan we nu aan de slag. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke partners. Daarom is het motto: Wij zijn IJ.”

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma IJsselmeergebied is onderdeel van het nationale Deltaprogramma. In het Deltaprogramma werken bestuurders en maatschappelijke organisaties samen om Nederland en de Nederlandse waterhuishouding voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Dat is nodig, aldus Deltacommissaris Wim Kuijken: “Onze omgeving verandert en daar merken we nu al de gevolgen van. Zeker rond het IJsselmeer en in de Flevolandse polder speelt het water een grote rol bij die verandering. Samen bereiden we het IJsselmeergebied voor op de toekomst.”