Belasting betalen vindt niemand leuk. Maar dankzij uw bijdrage aan de waterschapsbelasting, blijft Flevoland veilig droog en het water schoon! Iedereen die mag stemmen beslist mee over waar wij het geld precies aan uitgeven. Op deze pagina vertellen we meer over de waterschapsbelastingen. 

GBLT, gemeente- en waterschapsbelastingen,  regelt de belasting voor het waterschap. Op de site van GBLT kunt u meer informatie vinden en inloggen in Mijn Loket: 

Website GBLT(externe link)

Investeren in de toekomst

Met de waterschapsbelasting investeren we ook in de toekomst. Want het klimaat verandert, en daar moeten we op inspelen. De kosten hiervoor rekenen we ook door in de waterschapsbelasting. 

Uw bijdrage aan de waterschapsbelasting 2023 

Om al het waterschapswerk uit te kunnen voeren is voor 2023 een bedrag van 90,8 miljoen euro nodig. Hoeveel u hieraan meebetaalt, staat op uw aanslagbiljet. Wat wij precies met uw bijdrage doen staat op de pagina Waterschapsbelasting 2023. 

We houden de belasting zo laag mogelijk door slimmer te werken en zelf energie op te wekken. 

Waterschapsbelasting 2023

Beslis mee waar wij het geld aan uitgeven 

Iedereen die mag stemmen, beslist mee over waar wij het geld precies aan uitgeven. Want iedere 4 jaar zijn de waterschapsverkiezingen. Dan vertellen alle partijen die meedoen wat zij met de waterschapsbelasting willen doen. 

Dus denkt u dat wij het geld beter kunnen besteden? Vergeet dan niet te stemmen op 15 maart 2023

Bekijk ook welke partijen nu in ons bestuur zitten.

Waarom betaal ik waterschapsbelasting?

Zodat wij u goed kunnen beschermen tegen het water. En het water in sloten, meren en andere wateren schoon kunnen houden. 

Uit welke heffingen bestaat waterschapsbelasting? 

De belasting bestaat uit verschillende ‘heffingen’, waarmee we verschillende dingen doen: 

Zuiveringsheffing 

Met dit geld maken we water schoon van woningen én bedrijven. Dit is water dat via uw douche, toilet en gootsteen in het riool komt. Daarna pompen we het water weer naar de sloten, meren en andere zogenaamde ‘oppervlaktewateren’. 

Verontreinigingsheffing

Heeft u geen riool? Dan betaalt u voor vervuild water dat u direct in sloten, meren en andere wateren loost. 

Watersysteemheffing

Met het geld van de watersysteemheffing beschermen we ons gebied tegen het water. Zodat er geen overstromingen komen, bijvoorbeeld. Dit doen we onder andere door dijken goed te onderhouden. En het water in sloten, meren en ander water op peil te houden (niet te hoog, niet te laag). 

Hoeveel waterschapsbelasting moet ik betalen?

Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Het maakt bijvoorbeeld uit of u een eigen woning heeft. En met hoeveel mensen u in huis woont. 

Ook bedrijven betalen waterschapsbelasting. 

De kosten die wij rekenen vindt u op de pagina 'tarieven' op de website van GBLT(externe link) (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus en Tricijn; zij regelen alles rond de belasting). Daar kunt u zelf berekenen wat u moet betalen. 

Hoe betaal ik waterschapsbelasting?

Uw waterschapsbelasting betaalt u rechtstreeks aan GBLT. Zij sturen ook de aanslag naar u. 

U kunt uw belastingaanslag betalen in één keer via iDEAL in Mijn Loket(externe link). In Mijn Loket regelt u uw persoonlijke belastingzaken. U kunt via Mijn Loket ook uw rekeningnummer wijzigen of toestemming geven om in delen te betalen via automatische incasso(externe link). Voor Mijn Loket heeft u uw burgerservicenummer of DigiD-gegevens nodig. 

Meer informatie over Mijn Loket(externe link)

Wat is zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing?

Met het geld van de zuiveringsheffing maken we water schoon van woningen én bedrijven. Dit is water dat via uw douche, toilet en gootsteen in het riool komt. Daarna pompen we het water weer naar de sloten, meren en andere zogenaamde ‘oppervlaktewateren’. 

Met het geld van de verontreinigingsheffing betaalt u voor vervuild water dat u direct in sloten, meren en andere wateren loost. Dit geldt alleen als u geen riool heeft. 

Kijk voor meer informatie over de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing op de website van het GBLT(externe link).

Wat is watersysteemheffing?

Met het geld van de watersysteemheffing beschermen we ons gebied tegen het water. Zodat er geen overstromingen komen, bijvoorbeeld. Dit doen we onder andere door dijken goed te onderhouden. En het water in sloten, meren en andere wateren op peil te houden (niet te hoog, niet te laag). 

U ontvangt een belastingaanslag met daarop watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en/of natuur.  

Bij watersysteemheffing gebouwd gebruikt GBLT de WOZ-waarde van uw woning of gebouw. Bij watersysteemheffing ongebouwd en natuur rekent GBLT met een vast bedrag per hectare. 

Lees op de website van GBLT meer informatie over watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en/of natuur.(externe link)

Hoe kan ik bezwaar indienen tegen de belastingaanslag?

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag kunt u dat laten weten aan het GBLT. Dat heet bezwaar maken. Het is belangrijk om dit binnen zes weken te doen. Voor meer informatie over bezwaar maken kijk op pagina "bezwaar" op de website van GBLT(externe link).

Is kwijtschelding mogelijk?

Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen? Vraag dan ‘kwijtschelding’ aan via GBLT.(externe link)

Staat uw vraag er niet bij?

Voor al uw vragen over uw aanslag waterschapsbelasting verwijzen we u door naar GBLT(externe link). Oók voor het wijzigen van uw gegevens en het regelen van betalingen of kwijtschelding. U kunt GBLT bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088-064 55 55. Of uw vraag stellen via Twitter: @gbltservice(externe link).

Ga naar de pagina 'Contact' van GBLT(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?