U betaalt waterschapsbelasting. GBLT regelt de belasting voor het waterschap. Op de site van GBLT kunt u meer informatie vinden en inloggen in Mijn Loket:

Website GBLT(externe link)

Investeren in de toekomst

Met de waterschapsbelasting investeringen we ook in de toekomst. Want het klimaat verandert, en daar moeten we op inspelen. Daardoor lopen onze kosten op, die we doorrekenen in de waterschapsbelasting.

Natuurlijk doen we ons best om de belasting zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door slimmer te werken en zelf energie op te wekken. Ondertussen doen we ons best om dat allemaal zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk te doen.

Waterschapsbelasting 2022

Om al het waterschapswerk uit te kunnen voeren is voor 2022 een bedrag van 84,1 miljoen euro nodig. Op uw aanslagbiljet staat hoeveel u hieraan meebetaalt. Met uw bijdrage doet het waterschap een aantal dingen. Rekenvoorbeelden en waar het waterschap het bedrag aan uitgeeft vindt u op de pagina Waterschapsbelasting 2022.

Waterschapsbelasting 2022

Beslis mee!

Iedereen die mag stemmen, beslist mee over waar wij het geld precies aan uitgeven. Want iedere 4 jaar zijn de waterschapsverkiezingen. Dan vertellen alle partijen die meedoen, wat zij met de waterschapsbelasting willen doen.

Dus denkt u dat wij het geld beter kunnen besteden? Vergeet dan niet te stemmen!

U kunt ook bekijken welke partijen nu in ons bestuur zitten.

Waarom betaal ik waterschapsbelasting?

Zodat wij u goed kunnen beschermen tegen het water. En het water in sloten, meren en andere wateren schoon kunnen houden.

De belasting bestaat uit verschillende ‘heffingen’, waarmee we verschillende dingen doen:

Zuiveringsheffing 

Met dit geld maken we water schoon van woningen én bedrijven. Dit is water dat via uw douche, toilet en gootsteen in het riool komt. Daarna pompen we het water weer naar de sloten, meren en andere zogenaamde ‘oppervlaktewateren’.

Verontreinigingsheffing

Heeft u geen riool? Dan betaalt u voor vervuild water dat u direct in sloten, meren en andere wateren loost.

Watersysteemheffing

Met dit geld beschermen we ons gebied tegen het water. Zodat er geen overstromingen komen, bijvoorbeeld. Dit doen we onder andere door dijken goed te onderhouden. En het water in sloten, meren en andere wateren op peil te houden (niet te hoog, niet te laag).

Hoeveel waterschapsbelasting moet ik betalen?

Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Het maakt bijvoorbeeld uit of u een eigen woning heeft. En met hoeveel mensen u in huis woont.

Ook bedrijven betalen waterschapsbelasting.

De kosten die wij rekenen, vindt u op de pagina 'tarieven' op de website van GBLT(externe link) (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus en Tricijn; zij regelen alles rond de belasting). Daar kunt u zelf berekenen wat u moet betalen.

Hoe betaal ik waterschapsbelasting?

Uw waterschapsbelasting betaalt u direct aan GBLT. Zij sturen ook de aanslag naar u.

U kunt uw belastingaanslag betalen in één keer via iDEAL in Mijn Loket(externe link). In Mijn Loket regelt u uw persoonlijke belastingzaken. U kunt via Mijn Loket ook uw rekeningnummer wijzigen of toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso(externe link). Om gebruik te maken van Mijn Loket heeft u uw burgerservicenummer of DigiD-gegevens nodig.

Meer informatie over Mijn Loket(externe link)

Wat is zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing?

Met het geld van de zuiveringsheffing maken we water schoon van woningen én bedrijven. Dit is water dat via uw douche, toilet en gootsteen in het riool komt. Daarna pompen we het water weer naar de sloten, meren en andere zogenaamde ‘oppervlaktewateren’.

Met het geld van de verontreinigingsheffing betaalt u voor vervuild water dat u direct in sloten, meren en andere wateren loost. Dit geldt alleen als u geen riool heeft.

Kijk voor meer informatie over de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing op de website van het GBLT(externe link).

Wat is watersysteemheffing?

Met het geld van de watersysteemheffing beschermen we ons gebied tegen het water. Zodat er geen overstromingen komen, bijvoorbeeld. Dit doen we onder andere door dijken goed te onderhouden. En het water in sloten, meren en andere wateren op peil te houden (niet te hoog, niet te laag).

U ontvangt een belastingaanslag met daarop watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en/of natuur. 

Bij watersysteemheffing gebouwd gebruikt GBLT de WOZ-waarde van uw woning of gebouw. Bij watersysteemheffing ongebouwd en natuur rekent GBLT met een vast bedrag per hectare.
Lees op de website van GBLT meer informatie over watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en/of natuur.(externe link)

Hoe kan ik bezwaar indienen tegen de belastingaanslag?

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag, kunt u dat laten weten aan het GBLT. Dat heet bezwaar maken. Het is belangrijk om dit binnen zes weken te doen. Voor meer informatie over bezwaar maken kijk op de pagina "bezwaar" op de website van GBLT(externe link).

Is kwijtschelding mogelijk?

Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen? Vraag dan ‘kwijtschelding’ aan via GBLT.(externe link)

Staat uw vraag er niet bij?

Voor al uw vragen over uw aanslag waterschapsbelasting verwijzen we u door naar GBLT(externe link). Oók voor het wijzigen van uw gegevens en het regelen van betalingen of kwijtschelding. U kunt GBLT bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088-064 55 55. Of uw vraag stellen via Twitter: @gbltservice(externe link).

Ga naar de pagina 'Contact' van GBLT(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?