Nog steeds voldoende water in Flevoland voor beregening

De tropische temperaturen blijven nog even. En daar heeft het fruit aan de fruitbomen in Flevoland ook last van. Goed fruit moet niet te warm worden. Daarom beregenen fruittelers het fruit. De watervraag in het hele gebied is groot op tropische dagen als deze. Op dit moment is er nog voldoende water om dit te kunnen doen. Waterschap Zuiderzeeland blijft volop inzetten om water op de juiste plek te krijgen. 

Het water in Flevoland komt op verschillende manieren binnen

Het grootste deel van het water komt in deze droge periode uit de bodem naar boven; kwelwater. Dit is een natuurlijk proces. Het overige deel laat het waterschap de polder instromen via inlaten, hevels en sluizen. Dit doen we vooral aan de oostkant van Flevoland. De oostkant ligt namelijk hoger dan het westelijke deel van het gebied. 

Om het water op de juiste plek te krijgen is veel inzet nodig

Water stroomt altijd naar beneden. Om te voorkomen dat water niet te snel naar het laagste punt stroomt, staan er op heel veel plekken in de Flevolandse tochten stuwen. Dit zijn schuiven die het water tegenhouden. Er staan wel meer dan 300 stuwen in het gebied. Veel stuwen zijn geautomatiseerd. Met het geautomatiseerde systeem kunnen medewerkers van het waterschap dagelijks in de gaten houden of het waterpeil niet te snel zakt. Ze nemen maatregelen als dat nodig is. 

Beregenen in Flevoland is nog steeds mogelijk

In tegenstelling tot veel andere gebieden in Nederland, kunnen agrariërs, sportterreinbeheerders en particulieren het water in de sloten gebruiken voor beregening. Dit komt doordat Flevoland een uniek gebied is waarbij het waterpeil goed te regelen is door de grote toevoer van kwelwater. We laten nog steeds minder water het gebied instromen dat dat we water via de gemalen het gebied uitlaten. Daarnaast is het waterpeil in het IJsselmeer nog steeds iets boven de 30 centimeter onder NAP. Vanuit het regionaal droogte-overleg zijn geen maatregelen voor Flevoland opgelegd.