Het Besluit bodemkwaliteit is van toepassing op activiteiten als: het dempen van een sloot, het aanleggen van een dam of beschoeiing.