Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland gaat de Algemene Vergadering (algemeen bestuur) vragen een besluit te nemen over het project van de voortstuwers, pompinstallatie en maatregelen. Het college concludeert dat het project niet meer voldoet aan de meegegeven randvoorwaarden van de Algemene Vergadering ten aanzien van de investering en kosten-baten verhouding. Dit komt door gestegen projectkosten en inflatie. Over dit voornemen ging het college woensdag 7 december 2022 in gesprek met agrariërs in het gebied. De Algemene Vergadering neemt begin 2023 hierover een besluit. 

“Door de gestegen projectkosten heeft het college nogmaals gekeken naar de haalbaarheid van het project”, aldus heemraad Piet Boer. “Helaas moesten we concluderen dat wij niet langer aan de randvoorwaarden van de Algemene Vergadering kunnen voldoen. Die conclusie leggen we nu voor aan de Algemene Vergadering en vragen we hen om een besluit te nemen.”

De Algemene Vergadering besloot maatregelen te treffen 

In het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord leidt voortgaande bodemdaling tot steeds hogere grondwaterstanden en een grotere kans dat het land onder water komt te staan door overstroming vanuit de tochten (inundatie). De Algemene Vergadering besloot op 3 juli 2018 om maatregelen te treffen die verlichting brengen in het gebied. Deze technische maatregelen bestaan uit de aanleg van voortstuwers, pompinstallatie en (maatwerk)maatregelen. Tegelijkertijd besloot de AV om voortvarend het gebiedsproces op te pakken, zodat er een lange termijn perspectief en de bijbehorende transitie kon worden geboden.  

Onderaan de pagina over voortstuwers staan de meest gestelde vragen. 

Ook interessant