Het Actieplan Bodem en Water organiseert op dinsdag 24 augustus 2021 een schuur- en veldbijeenkomst op een gemengd bedrijf in Dronten. De bijeenkomst staat in het teken van de optimalisering van mest- en nutriëntenbenutting in Flevoland. 

De bijeenkomst is in samenwerking met meerdere projectpartners en wordt gehouden van 13.30 uur tot 16.00 uur aan de Spieringweg 4 in Dronten. Kijk op de website van het ABW voor meer informatie. Hier kunt u zich ook aanmelden.