Deze maand hebben medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland de wateraanvoersloten in de Noordoostpolder gecontroleerd. Na deze schouw op maandag 15 juni jl. bleek dat bijna alle sloten goed onderhouden zijn. Goed nieuws, omdat dit betekent dat de sloten in deze droge tijden het water goed kan aanvoeren. Twee sloten in de Noordoostpolder zijn niet goedgekeurd.