Deze maand hebben medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland de wateraanvoersloten in de Noordoostpolder gecontroleerd. Na deze schouw op maandag 15 juni jl. bleek dat bijna alle sloten goed onderhouden zijn. Goed nieuws, omdat dit betekent dat de sloten in deze droge tijden het water goed kan aanvoeren. Twee sloten in de Noordoostpolder zijn niet goedgekeurd.

Wateraanvoergebieden zijn afhankelijk van het water dat de polder ingelaten wordt

Alleen in de Noordoostpolder zijn wateraanvoergebieden te vinden. Deze gebieden zijn afhankelijk van het water dat de polder ingelaten wordt. De zandgronden in het Noordoosten van de Noordoostpolder (NOP) zorgen ervoor dat het water relatief snel de bodem in zakt. In het westelijke deel van de NOP is wateraanvoer nodig om zout- en ijzerarm water in te laten.

Het aanvoeren van water naar deze gebieden zit slim in elkaar

Dit doen we namelijk met zes hevels, negen inlaten, honderddertig kilometer wateraanvoersloot, vijftienhonderd stuwputten en verschillende gesloten leidingsystemen. Daarmee kan tussen de 7000 en 9000 liter water per seconde ingelaten worden.

Op 29 juni controleren we de twee afgekeurde sloten weer

We verwachten dat op dat moment alle wateraanvoersloten in orde zijn.

Kijk voor meer informatie op de pagina over de schouw