Waterschap Zuiderzeeland heeft op 28 augustus 2020 blauwalg in de waterpartij tussen zwembad ’t Bun en het Noorderzand aangetroffen. Het waterschap waarschuwt mensen het water niet te gebruiken, mee te spelen of honden erin te laten zwemmen. Medewerkers van het waterschap houden de situatie in de gaten. De verwachting is dat het snel op een natuurlijke manier zal verdwijnen