Afgelopen weken heeft Waterschap Zuiderzeeland drie bliksemstages verzorgd voor basisschoolleerlingen in Flevoland. Deze stages zijn een initiatief van JINC. JINC is sinds twee jaar een samenwerkingspartner en strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Waarin ieder kind kansen krijgt. 

Een van de activiteiten die JINC organiseert zijn de bliksemstages 

Leerlingen van de basisschool en het vmbo mogen een kort bezoek brengen aan een bedrijf om zo te ontdekken wat voor sectoren en beroepen er bestaan. Op die manier zorgt JINC ervoor dat kinderen hun horizon verbreden.  

Leerlingen maken kennis met de werkzaamheden van Waterschap Zuiderzeeland  

Verschillende medewerkers van het waterschap vertellen tijdens een bliksemstage over hun werk en geven de leerlingen uitleg over de taken van Waterschap Zuiderzeeland. Zo kwamen de onderwerpen waterkwaliteit, educatie en muskusrattenbestrijding aan bod.  

Tijdens de bliksemstage wordt altijd een activiteit gedaan  

Zo kreeg een groepje leerlingen uitleg over waterdiertjes en dat deze staan voor een bepaalde waterkwaliteit. Ook mochten zij de waterdiertjes van dichtbij bekijken. Een ander groepje mocht aan de slag met het kraken van de kluis van ‘kraak de klas’. Dit is en soort escaperoom waarbij leerlingen binnen 25 minuten de kluis moeten kraken door middel van opdrachten en puzzels. Voor het oplossen van die opdrachten en puzzels hebben de leerlingen hun waterkennis nodig. Een derde groep mocht aan het einde van de stage nog zelf aan de slag met het maken van een vangkooi voor muskusratten. 

Door de bliksemstage krijgen de leerlingen een beeld van verschillende beroepen die voorkomen in een bedrijf 

Zo ontdekken zij ook waar hun eigen interesses en kwaliteiten liggen. Het laat ze bovendien nadenken over hun eigen talenten en mogelijkheden. Dit alles helpt hen bij het kiezen van een profiel en een vervolgopleiding. De leerlingen krijgen bovendien de kans om hun horizon te verbreden en een plek te bezoeken waar ze anders niet snel zouden komen. Waterschap Zuiderzeeland draagt hier graag een steentje aan bij!