Botulisme is meestal niet gevaarlijk voor mensen, maar wel voor dieren. Met name voor vissen en watervogels. Alles wat u moet weten, vindt u op deze pagina.