Over iets meer dan een jaar vinden de waterschapsverkiezingen weer plaats. Waterschap Zuiderzeeland organiseert in aanloop daar naartoe daarom de gratis cursus Actief voor het waterschap. Bedoeld voor mensen die interesse hebben om actief betrokken te zijn bij het waterschap en zich misschien wel kandidaat willen stellen bij de komende verkiezingen. Tijdens de cursus leren deelnemers wat het inhoudt om bestuurslid van het waterschap te zijn.

Waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water

En voor bescherming tegen te veel water. Maar hoe doen ze dat precies? Dat leren deelnemers tijdens Actief voor het waterschap. Ze krijgen uitgelegd hoe besluitvorming bij het waterschap gaat en ze krijgen een toelichting op inhoudelijke onderwerpen en de financiën. Natuurlijk ontmoeten deelnemers mensen die nu actief zijn in het waterschap, zoals de dijkgraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Het bestuur vertegenwoordigt inwoners, bedrijven, boeren en natuur

Het waterschapsbestuur is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Flevoland en kleine delen Friesland en Overijssel. Dijkgraaf Hetty Klavers: ‘Bestuurders zorgen er niet alleen voor dat het waterschap zijn taken goed kan uitvoeren, ze zijn óók de verbinding met de maatschappij. Zo zorgen we met elkaar voor een fijne en veilige omgeving. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.’

Waterschapverkiezingen op 15 maart 2023

Iedereen van 18 jaar of ouder en die woont in het werkgebied van Waterschap Zuiderzeeland mag in 2023 stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur, vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid, neemt de belangrijkste beslissingen en controleert het dagelijks bestuur. Om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen is het belangrijk dat de kandidaat op een lijst staat van een (politieke) partij. Er kan niet individueel worden meegedaan aan de verkiezingen. Niet alle plekken in het nieuwe waterschapsbestuur zijn voor gekozen bestuurders, want zeven leden worden benoemd (geborgde zetels). Natuurlijk zijn ook deze potentieel nieuwe bestuursleden van harte welkom bij de cursus. 

Aanmelden voor informatiebijeenkomst

Aan de cursus gaat een online informatiebijeenkomst vooraf. Deze is op 9 maart van 19:00 tot 20:00 uur. Mensen die geïnteresseerd zijn voor de cursus Actief voor het waterschap horen tijdens deze informatiebijeenkomst daarover meer informatie. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 9 maart kan via verkiezingen2023@zuiderzeeland.nl of 0320 274 911 (vragen naar Ilse Gnodde). De cursusbijeenkomsten Actief voor het waterschap zijn op 28 maart, 4 en 11 april, van 19.00 tot 22.00 uur. De locatie is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.