8 december heeft dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland het eerste exemplaar van ‘Eene quaestie van noodzakelijkheid’, een bundel columns over het Zuiderzeeproject, in ontvangst genomen. Het boekje werd overhandigd door Andries Greiner, voorzitter van het Genootschap Flevo.

De columns beschrijven het spannende verhaal van de drooglegging van de Zuiderzee met de vasthoudende Cornelis Lely als hoofdpersoon. Lely moest jarenlang vechten tegen het ongeloof van hen die de haalbaarheid en de noodzaak van de grootschalige droogmaking betwistten, maar ook hoe hij ‘geholpen’ werd door de watersnoodramp in 1916. Ze beslaan de periode van wetsontwerp tot en met de recente realisatie van de Marker Wadden.

De columns zijn geschreven door André Geurts, de voormalige genootschapssecretaris, historicus en conservator bij Erfgoedcentrum Batavialand in Lelystad. Ze verschenen in de loop van 2018 op de website van het Genootschap Flevo ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Zuiderzeewet en het 80-jarig bestaan van het Genootschap. Het boekje is prachtig vormgegeven door Jan Schilder en bevat twee gedichten van Floor Koedam.

De dijkgraaf zei blij te zijn met het boekje. “We moeten ons steeds bewust zijn van de bijzondere ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Het gaat immers om een waterbouwkundig werk van grootse allure." Andries Greiner voegt eraan toe “dat Flevoland niet alleen een oplossing voor een vraagstuk was, maar ook in velerlei opzicht de toekomst van Nederland een nieuwe wending gaf.”

Het Genootschap Flevo is opgericht in 1938 en is daarmee de oudste vereniging van Flevoland. Jaarlijks organiseert het Genootschap enkele symposia die verband houden met actualiteiten in het Zuiderzeegebied.

www.genootschapflevo.nl(externe link)

Op de foto dijkgraaf Hetty Klavers met het boekje, met Andries Greiner (links) en auteur André Geurts (midden) © Fotostudio Wierd