Waterschap Zuiderzeeland nodigt inwoners en belanghebbenden uit om mee te doen met een onderzoek naar de beleving van de IJsselmeerdijk. Tot en met 14 november kan iedereen op www.ijsselmeerdijk.nl een enquête invullen, ideeën op de kaart prikken en zijn of haar verhaal delen.

Belevingsonderzoek is onderdeel van project Versterking IJsselmeerdijk

Zuiderzeeland is gestart met de verkenning voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Het waterschap wil met de dijkversterking de bestaande gebiedskwaliteiten behouden en waar mogelijk zelfs verbeteren. Daarom doet Zuiderzeeland onderzoek naar wat mensen uit de omgeving belangrijk vinden. Denk aan recreatiemogelijkheden, natuurontwikkeling of juist de dijk zoveel mogelijk laten zoals deze nu is.

Hoe meer deelnemers, hoe beter beeld

De opbrengsten van het belevingsonderzoek helpen bij het maken van de juiste keuzes voor de dijkversterkingsopgave. Hoe meer deelnemers het belevingsonderzoek invullen, hoe beter beeld Waterschap Zuiderzeeland krijgt van de huidige beleving van de IJsselmeerdijk.

Ga naar het onderzoek op www.ijsselmeerdijk.nl