Twee jaar geleden was het droog, maar ook nu heeft Waterschap Zuiderzeeland weer veel te stellen met de droogte. April was volgens het KNMI de zonnigste maand ooit. Er viel 11 millimeter neerslag ten opzichte van 42 millimeter normaal gesproken. Het neerslagtekort staat nu op 137 millimeter. ‘Dat is nu nog geen ramp, maar het wordt wel aanpoten’, verzekert hydroloog en droogtecoördinator Elmer Benjamin van Waterschap Zuiderzeeland.

Op zich zitten we in tijden van droogte in een luxe positie in Flevoland, stelt hij. ‘De polder ligt onder de zeespiegel, dus er blijft altijd kwelwater aanwezig voor beregening.’ Maar die kwel moet wel van goede kwaliteit zijn. ‘En bij droogte wordt dat wat minder.’

Elmer is iedere dag bezig met het watersysteem en het waterpeil. ‘Ik reken de boel door en adviseer mijn collega’s. Bijvoorbeeld over de waterlopen, duikers en stuwen om het peil en de kwaliteit zo ideaal mogelijk te houden.’

IJsselmeer

En dan is er nog het IJsselmeer, waar heel Noord-Nederland van afhankelijk is. Deze waterbuffer is groot, maar niet onuitputtelijk. Om al dat water in tijden van droogte goed te verdelen over alle aanliggende provincies, is het Regionaal Droogte Overleg in het leven geroepen. Elmer is daar namens Zuiderzeeland bij betrokken als droogte-coördinator.

‘Hierin stemmen we goed met elkaar af hoe we het IJsselmeerwater verdelen. Als het droog is, is niet alleen de vraag naar water voor beregening groter. Het is ook belangrijk om het waterpeil goed te houden om het inklinken van veengebieden te voorkomen. Hier is dan wel voldoende water voor nodig. Daarom maken we goede afspraken met elkaar.’

De afgelopen tijd was droog en voor de komende tijd worden ook geen noemenswaardige buien verwacht. De situatie wordt dus net als in 2018 misschien wel weer penibel. ‘Nee, een ramp verwacht ik niet. Maar het wordt wel aanpoten voor ons om alles in goede banen te leiden.’

Peil verhogen

Zo wordt bijvoorbeeld nu al door Rijkswaterstaat het waterpeil in het IJsselmeer verhoogd, om voldoende watervoorraad te hebben. Het waterschap heeft de waterpeilen in de vaarten verhoogd voor zolang dit nodig is. Dat komt ook de waterkwaliteit ten goede.

Wat de bewoners zelf kunnen doen om hun steentje bij te dragen? Het waterschap zou een klankbordgroep van agrariërs heel fijn vinden. Zij kunnen meedenken over de waterverdeling in tijden van droogte. Agrariërs kunnen zich aanmelden bij klankborddroogte@zuiderzeeland.nl.

‘En inwoners kunnen misschien wat bewuster omgaan met water. Zet een regenton in de tuin om de plantjes mee water te geven. Eigenlijk had die er al moeten staan. En houd je tuin groen, zodat de regen langer in de bodem kan vasthouden.’

Corona

Ondanks de coronacrisis, gaat Elmers werk dus gewoon door. Maar dan wel in iets andere vorm. ‘Ik werk nu uitsluitend vanuit huis en overleg met name via Teams. Het was allemaal even wennen, we werden in het diepe gegooid in het begin. Maar inmiddels werkt het prima.’

Meer informatie

Heeft u gevonden wat u zocht?