Een schitterende rivierkreeft in de vaart, een indrukwekkende reuzenberenklauw in de berm of een weelderig bloeiende Japanse duizendknoop in de tuin. Hoe mooi sommige planten en dieren ook zijn, Marianne Wolfs van Waterschap Zuiderzeeland is er niet altijd blij mee. Sommigen kunnen namelijk onze watergangen en dijken behoorlijk in gevaar brengen.