Het nieuwe handelingskader voor PFAS is begin december door het ministerie vastgesteld. In het handelingskader staan de regels voor hoe je met PFAS om moet gaan. Deze nieuwe regels hebben invloed op verschillende werkzaamheden van het waterschap.