Eline Huiting (44) wordt de adjunct-directeur van Waterschap Zuiderzeeland. Ze start op 1 september.

Met de wereld van het water is Eline Huiting bekend. De afgelopen zestien jaar werkte ze namelijk bij Havenbedrijf Amsterdam. Eline vervulde daar verschillende strategische en leidinggevende functies. Op dit moment is ze plaatsvervangend directeur-secretaris. Ervaring met het openbaar bestuur deed Eline op bij de gemeente Amsterdam en gemeenten waarvoor het Havenbedrijf werkt.

Samen met secretaris-directeur Wouter Slob vormt Eline Huiting de directie van Waterschap Zuiderzeeland. De directie geeft leiding aan de ambtelijke organisatie en adviseert het dagelijks en algemeen bestuur.