Samen met Glastuinbouw Nederland is Waterschap Zuiderzeeland de Gebiedsgerichte Aanpak gestart. Op verschillende plaatsen in de kassengebieden meten we de gewasbeschermingsmiddelen in het water. Zo krijgen we inzicht waar eventuele lozingen vandaan komen.