Veel boeren, natuurorganisaties, particulieren en ondernemers gebruiken deze warme dagen water uit de sloten en tochten. Hierdoor kan het waterpeil lokaal snel zakken. Om te voorkomen dat dit gebeurt, vragen we alle grote verbruikers hun watervraag bij ons te melden. Zo kunnen we op tijd de waterpeilen regelen en grote verschillen in het waterpeil voorkomen.  

In Flevoland is het toegestaan om water uit tochten en sloten te gebruiken 

Er geldt in Flevoland geen beregeningsverbod. Dit komt doordat we in Flevoland op dit moment nog meer water uit het gebied pompen dan dat we inlaten. We vragen iedereen niet meer water te gebruiken dan dat nodig is. In heel Flevoland zijn de waterpeilen gemiddeld 10 centimeter hoger dan normaal. Op die manier warmt het water in de tochten en sloten minder snel op. De kans op blauwalg is daardoor kleiner.  

Waterbeheerders en watergebruikers kunnen elkaar helpen  

Om het water op de juiste plekken te krijgen en te houden spannen vele medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland zich dagelijks extra in. We zien dat het water uit de tochten en sloten vooral gebruikt wordt voor beregening en verkoeling van bijvoorbeeld fruit. Om problemen met het waterpeil in het gebied te voorkomen, is het belangrijk dat je bij een grote watervraag dit bij het waterschap meldt.   

Geef aan de gebiedsopzichter door wanneer en waar je water wilt gebruiken 

Hij houdt dan het waterpeil rond deze locatie extra in de gaten en neemt maatregelen om het waterpeil goed te houden. Meldingen vragen we je tijdens kantooruren door te geven bij de gebiedsopzichters. Je kunt ons ook bereiken op het telefoonnummer 0320 274 911.  

Bij calamiteiten kun je ons 24 uur per dag bereiken 

Het gaat dan bijvoorbeeld om een verontreiniging van het water, een kapotte stuw of verstopping. Hiervoor kan je het storingsnummer bellen.  
Voor de dorpen, steden en landelijk gebied: tel. 06 5422 3203
Voor de dorpen, steden en landelijk gebied Zuidelijk en Oostelijk Flevoland: tel. 06 2124 2961.
Voor het wateraanvoergebied: tel. 06 1503 7059.