In Lelystad en Dronten voert aannemer Growepa in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland groot onderhoud uit in de periode van oktober 2021 tot en met februari 2022. Verschillende watergangen worden gebaggerd en we plaatsen nieuwe beschoeiing.

Hoe gaat baggeren in zijn werk?

Het waterschap controleert de watergangen regelmatig. Deze hebben een diepte van 1.20 meter. Als de waterdiepte onvoldoende is, gaan we baggeren. We halen dan zand en slib van de bodem totdat het water weer de gewenste diepte krijgt. Het baggeren gebeurt vanaf het water met zogenoemde ‘schuifboten’. De bagger wordt onder water naar een kraan geschoven en vervolgens in vrachtwagens geschept. Die voeren de bagger af naar een stortlocatie.

Baggeren Lelystad
Baggeren Lelystad
Baggeren Lelystad
Baggeren Lelystad
Baggeren Lelystad
Baggeren Lelystad

Ook vervangen we kapotte beschoeiing

Een beschoeiing is een constructie die een oever of waterkant beschermt en ervoor zorgt dat de grond niet wegzakt. Op de locaties waar nieuwe beschoeiing wordt geplaatst zijn bewoners al via een brief geïnformeerd. De beschoeiing wordt vanaf het water geplaatst. Zo hoeft niemand thuis te zijn tijdens de werkzaamheden. Het is belangrijk dat de beschoeiing zo goed mogelijk vrij wordt gemaakt van obstakels die het onderhoud mogelijk in de weg zitten.

Baggeren Dronten

Neem contact op bij vragen

Ons waterschapshuis is telefonisch te bereiken via 0320 247 911.